มหกรรมข้าวหอมมะลิไทย

จังหวัดสุรินทร์เตรียมจัดงาน มหกรรมข้าวหอมมะลิไทย
9-10 กันยายน 2554

นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า จังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิไทยในวันที่ 9-10 กันยายน 2554 ณ โรงแรมทองธารินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพการตลาดข้าวหอมมะลิไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าภายในประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืน ปี 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ด้านคุณภาพ และมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย และเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดข้าวหอมมะลิไทย โดยได้เชิญเอกอัครราชทูตประเทศนำเข้าข้าวหอมมะลิไทย จำนวน 31 ประเทศ ผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิในต่างประเทศ ผู้ส่งออกข้าวไปต่างประเทศ และ ผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศมาร่วมงานด้วย

ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น การแสดงและจำหน่ายข้าวหอมะลิของทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3 จังหวัดภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา นอกจากนั้นยังมีการเจรจาจับคู่ธุรกิจ การแสดงนิทรรศการ การแสดง แสง สี เสียง การจัดเยี่ยมชมการเพาะปลูกในแปลงนา และการแปรรูปข้าวหอมมะลิที่โรงสีข้าว รวมทั้งการจัดเสวนาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิไทย ในหัวข้อ ข้าวหอมมะลิไทยก้าวอย่างไรให้ยั่งยืน เป็นต้น

ขอบคุณที่มาดีๆ จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ / ข่าว
http://www.surin.go.th/surin.php?type=news&readid=841&status=read

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s