วัดบูรพาราม พระอารามหลวง

 

พระอุโบสถวัดบูรพาราม พระอารามหลวง

ประวัติความเป็นมา

เชื่อว่าวัดบูรพารามเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี มีอายุประมาณกว่า 200 ปี เท่าๆ กับการก่อตั้งเมืองสุรินทร์ สร้างโดยพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (เชียงปุม) เจ้าเมืองสุรินทร์คนแรก โดยน่าจะสร้างขึ้นในราว พ.ศ. 2300-2330 โดยประชาชนร่วมกันสร้างขึ้น เรียกชื่อว่า “วัดบูรพ์” เป็นวัดมหานิกาย

พ.ศ. 2476 สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโสอ้วน) ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะมณฑล ได้อนุมัติให้วัดบูรพ์เป็นวัดในสังกัดคณะธรรมยุต และได้นิมนต์พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) ซึ่งปฏิบัติธุดงค์กรรมฐานอยู่ ให้มาประจำอยู่ที่วัดบูรพาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และร่วมเป็นคณะพระสังฆาธิการ

พระประธานในพระอุโบสถวัดบูรพาราม

วัดบูรพาราม ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520

ความสำคัญของวัดบูรพาราม ต่อชุมชน และชาวสุรินทร์ คือ

สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระชีว์

หลวงพ่อพระชีว์

สถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระชีว์ มองดูคล้ายกับ "ปราสาท" ในวัฒนธรรมไทยเลยครับ

(1.) เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระชีว์ เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก  หลวงพ่อพระชีว์หรือหลวงพ่อประจีองค์นี้ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อใด คาดว่าสร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดบูรพาราม นับเป็นปูชนียวัตถุที่ชาวสุรินทร์เคารพบูชา ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูง สุดของเมืองสุรินทร์

(2.) พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดุลย์ อตุโล) เคยประจำอยู่ ณ วัดบูรพาราม ตั้งแต่ พ.ศ. 2477 จนกระทั่งมรณภาพ พ.ศ. 2526 ชื่อเสียงและเกียรติคุณของท่านแผ่ไพศาลไปทั่วสารทิศ ในหมู่ผู้ปฏิบัติธรรมสายพระกัมมัฏฐาน ทั้งพระภิกษุและฆราวาสให้การยอมรับว่า หลวงปู่ดุลย์ อตุโล เป็นองค์เดียวที่มีความรู้ลึกซึ้งในเรื่องของจิต จนกระทั่งได้รับสมญาว่าเป็นบิดาแห่งภาวนาจิต ซึ่งหวัดสุรินทร์ ชาวสุรินทร์ และวัดบูรพาราม ได้จัดสร้างพิิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดุลย์ไว้ให้ประชาชนได้เข้าชม บริเวณข้างพระอุโบสถ ด้านทิศเหนือด้วยครับ

พิิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดุลย์

มองไปจากด้านนอกของหวัดจะเป็นหลังคาที่เป็นสถาปัตย์กรรมแปลกตา ทันสมัย เหมือนหลังคาทรงไทยประยุกต์ นั่งรถผ่านก็มองด้วยความสงสัย แต่ไม่ยอมเข้าไปดู มีระยะหลังที่เที่ยวบ่อยๆ นี่เองที่เริ่มได้เข้าไปชม

เพิ่มเติมอีกเล้กน้อยครับ สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่เกี่ยวกับหลวงปู่ดุลย์ คือ เจดีย์ที่สร้างขึ้น ณ บริเวณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่ดุลย์ ที่เขาสวาย

แล้วจะเล่่าให้ฟังอีกครั้งนะครับ

ขอบคุณแหล่งข้อมูลดีๆ  http://th.wikipedia.org/wiki/วัดบูรพาราม

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s