งานบวชนาคช้างสุรินทร์ 2554

“งานบวชนาคช้าง” เป็นประเพณีของจังหวัดสุรินทร์ จัดในช่วงเดือน 6 (ประมาณเดือน พฤษภาคม) ของทุกปี โดยใน พ.ศ.2554 จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2554 ณ หมู่บ้านช้างบ้านกระโพ ตำบลตากลาง อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

ภาพการบวชนาคช้าง จังหวัดสุรินทร์


ชุมชนชาวกูยเลี้ยงช้าง และหมู่บ้านช้าง บ้านตากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นทั้งในด้านภาษาพูด ความเป็นอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้าง ภูมิปัญญาชาวบ้าน ยึดถือการเคารพช้าง ว่าเท่ากับการเคารพศาลปะกำและการเคารพศาลปะกำก็เท่ากับเคารพบรรพบุรุษ คนและ ช้าง เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวที่มีความผูกพันธ์กันอย่างแนบสนิทตามฐานะอายุ ของ ช้าง และคน ถ้า ช้าง มีอายุมากก็เปรียบ ช้าง เสมือน พ่อ-แม่-ปู-ย่า-ตา-ยาย ถ้า ช้าง มีอายุน้อยก็เปรียบ ช้าง เสมือนลูก-หลาน ตามธรรมเนียมชาวกูยเลี้ยง ช้าง จะไม่รับประทานเนื้อ ช้าง โดยเด็ดขาด เพราะ ช้าง คือสัตว์คู่บ้านคู่เมือง คู่พระพุทธศาสนา มีคุณค่าต่อชาวโลกด้านวัฒนธรรมประเพณีมาทุกยุคทุกสมัย

ในวันขึ้น 13, 14 และ 15 ค่ำเดือน 6 (ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม) ของทุกปี บุตรหลานชายอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ที่มีจิตศรัทธาจะเข้าบรรพชาอุปสมบทในวันดังกล่าว พร้อม ๆ กันครั้งเดียว ทุกครัวเรือนในเขตรัศมีวัดจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าเป็น บุตรหลานของใคร ผู้ใดมี ช้าง ก็ให้นำมาร่วมขบวนแห่ ชาวกูยนิยมให้บุตรหลานบรรพชาอุปสมบทในวันเพ็ญเดือน 6 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรง ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน และเชื่อถือว่าหากได้ นั่งช้าง แห่นาคด้วยแล้วจะได้อานิสงส์มหาศาล โดยจะแห่นาคไปที่วังทะลุ และทำการบรรพชาอุปสมบท ณ จุดนั้น ซึ่งเป็นวังน้ำวนที่เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของแม่น้ำสองสาย คือ แม่น้ำชีและแม่น้ำมูล ทำให้เกิดดินดอน หรือเนินดินขึ้นตรงกลาง มีแม่น้ำล้อมรอบ ชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “สิมน้ำ” และเนื่องจากเป็นบริเวณที่จัดอุปสมบทหมู่ จึงเรียกกันในอีกชื่อหนึ่งว่า “ดอนบวช” ทั้งนี้ เป็นผลจากความเชื่อว่าผู้ใดได้บูชาด้วยการปฏิบัติตามผู้นั้นชื่อว่า ได้เห็นพระพุทธเจ้า ซึ่งตามพุทธประวัติ ตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนอุปสมบท พระองค์ได้ทรงม้ากัณฑกะโดยมีนายฉันนะตามเสด็จไปสู่แม่น้ำอโนมา ทรงปลงผมและผนวช ณ ที่ริมแม่น้ำอโนมา

ในปัจจุบัน ชาวกูย จะตั้งขบวน ช้าง แห่ไปยัง ‘วังทะลุ’ และควาญ ช้าง จะนำ ช้าง ลงอาบน้ำให้ร่างกายสะอาด เพื่อเตรียมเข้าพิธีบวช ช้าง ซึ่งจะทำก่อนบวชนาคที่วัด พิธีบวชช้างจะกระทำที่ศาลปะกำ สถานศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ โดยมีหมอเฒ่าหรือปะกำหลวงเป็นผู้ประกอบพิธีบวชให้ ช้าง จากนั้นขบวน ช้าง และชาวกูยจะแห่นาคไปยังพัทธสีมา เพื่อบรรพชาอุปสมบทนาคให้เป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาต่อไป

การเดินทาง

    ใช้เส้นทางหมายเลข 214 (สุรินทร์-ท่าตูม) ถึงกิโลเมตรที่ 42 เลี้ยวซ้ายสู่บ้านตากลางอีก 22 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองประมาณ ประมาณ 60 กิโลเมตร

ข้อมูลการติดต่อ

สอบ ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน ททท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 1 โทรศัพท์ 0 4421 3666 และ ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยว (Call Center) 1147

ข้อแนะนำ

ประเพณีบวชช้าง จัดขึ้นในวันวิสาขบูชาของทุกปี ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม

ขอบคุณที่มาดีๆ จาก

One response to “งานบวชนาคช้างสุรินทร์ 2554

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s